xx33

Kunne du tænke dig at benytte dig af muligheden for at låne penge på nettet som så mange andre danskere? Det er både nemt og hurtigt at låne penge online, men for at få den bedste mulige låneoplevelse, er det en god idé at bruge en rum tid på at undersøge sagen lidt nærmere, inden man kaster sig ud i at låne. Selvom det kan gå ud over muligheden for en hurtig låneoplevelse, som ellers er de online låns kendetegn, er der ofte tale om tid, der er godt investeret. 

Sæt dig ind i lånetyperne

Første step til en god online låneoplevelse er at sætte sig ind i de forskellige online lånetyper. Går du med den overbevisning, at der kun findes én online lånetype, eller tror du, at online lån og kviklån er en og samme ting, tager du fejl. Det er sandt, at kviklån er en online lånetype, men der findes en række forskellige typer af online lån, som adskiller sig fra hinanden på en række punkter. Blandt andet er de forskellige, hvad angår mulig løbetid, muligt lånebeløb, tid før udbetaling og så videre. Derfor kan en online lånetype også egne sig bedre til din specifikke situation end en anden.

Det tager ikke længe at sætte sig ind i de forskellige lånetyper, og tiden er godt givet ud. Som udgangspunkt er der tre online lånetyper; SMS-lånet, forbrugslånet og det velkendte kviklån. 

Notesbog

Skab dig et overblik

Når først du har læst op på de forskellige online lånetyper og besluttet dig for, hvilken af typerne, du gerne vil benytte dig af, er det tid til at skabe sig et overblik over dine lånemuligheder. Online lån har siden de dukkede op på markedet for år tilbage opnået stigende popularitet. Den store efterspørgsel har også helt naturligt skabt et store udbud. Derfor er der i dag en hel stribe af online låneudbydere, som tilbyder lån i Danmark. Det har den fordel, at du har meget at vælge imellem, og at de mange udbyderes indbyrdes konkurrence om kunderne kan være med til at sikre dig som lånet bedre vilkår. Men det har også den fordel, at det som potentiel låner kan være rigtig svært at skabe sig et overblik over de mange muligheder og føle sig sikker på, at man vælger den rigtige udbyder og det bedste tilbud. I sådan en forbindelse er det anbefalelsesværdigt at benytte en låneoversigt, som kan hjælpe dig på vej til et overblik og hjælpe dig med at sammenligne de forskellige udbydere på de vigtigste parametre.

Læg et budget

Inden du låner, bør du i øvrigt lægge et budget. Uanset om man låner på traditionel vis i banken eller vælger at gøre det online, koster det penge at låne, og det lånte beløb skal også betalet tilbage til udbyderen over tid. Det gøres ved et månedligt afdrag, som du derfor skal medregne i dit fremtidige budget, efter du har optaget det givne lån. Størrelsen på det månedlige beløb du skal betale, afhænger både af størrelsen på det beløb, du har lånt, lånets løbetid og lånets pris. Inden du låner, bør du derfor sætte dig ind i disse faktorer og regne dem ind i dit fremtidige budget, så du sikrer dig, at du faktisk har råd til at låne. Selvom et lån kan være en stor økonomisk hjælp nu og her, kan et lån også skade en økonomi på sigt, hvis ikke man handler klogt.

Budget