xx33

Der udstedes i vore dage massevis af lån, hver især karakteriseret ved en juridisk egenart, der betinger de omstændigheder, hvorunder denne form for pengemæssig ydelse kan finde sted. Et kviklån er en sådan ydelse, der idag findes annonceret og udbudt diverse steder på internettet, alle med dét formål, at tilbyde hurtig kapitel til potentielle kunder, ofte med ganske beskedne krav om den pågældende låners kreditværdighed. Kviklånsmarkedet er således et regulært lånemarked, idet penge, der ellers er forbeholdt bankernes regulering, bliver gjort tilgængelig mod visse specifikke krav, til senere tilbagebetaling.

Kviklånsmarkedet er centreret på ganske få virksomhedsmæssige hænder, 6 i alt, der via forskellige hjemmesider og diverse platforme sælger denne ydelse. Kviklånsudbydere kan betragtes som en paraplybetegnelse, der dækker over disse specifikke låntyper, mestendels forbrugslån men også andre finansielle ydelser såsom kassekredit, der ikke indebærer, at lånet skal være tilknyttet erhvervelsen af en bestemt vare (såsom et hus, en bil, eller andre lignende over lang tid afbetalte aktiver).

Lån hurtigt

Om hvad det hurtige lån kan indebære

Der er, som vil være enhver låntager bekendt, nogle særlige omstændigheder, som det ville være særdeles betimeligt at tage bestik af, når et lån af denne hurtige og nemme type overvejes. Grundet de risici der er forbundet med at optage kviklån, navnlig de konkrete forhold der tillader at der kan optages mange – og dyre – af slagsen, findes der allerede flere glimrende sider, der i al sin korthed, eller mere udførligt, beskriver de særskilte fordele og ulemper der kan være ved at få et hurtigt lån. Flere undersøgelser kan tilmed godtgøre, at det især er de mange forskellige forbrugslån, og ydermere de kortsigtede af slagsen, frem for andre låntyper (såsom den ovenfor omtalte kassekredit), der er de mest hyppigt optagne lån.

Låntyper af denne slags, ligeledes alle andre officielle låntyper, vil naturligvis forgælde den pågældende forbruger, og således må enhver, der agter at optage kviklån, imødese en periode efter lånets ophør, der vil være præget af tilbagebetaling af renter. Det er derfor vigtigt at understrege, at gælden ikke er særlig for kviklån, alle mennesker må idag leve med en eller anden form for gæld, det er snarere omfanget af gælden og det tidsrum hvori den skal tilbagetales, som er værd at sætte sig ind i.

Hav tiden in mente, når du låner

Er du i tvivl om, hvad omkostningerne ved at optage kviklån kan andrage sig til, er det en god idé altid at have blik for tiden, og det rum den giver dig. De hurtige og kortvarige lån kan bibringe dig et muligvis stærkt tiltrængt kapitalindskud, hvilket andre låntyper ikke evner i samme grad, men omvendt vil den tilsvarende hurtige tilbagebetaling kunne volde store problemer, hvis man ikke forvalter lånet ordentligt. En godt råd er derfor altid at tænke sig nøje om, og undgå enhver skødesløshed, når denne form for låntype overvejes som en finansieringsmulighed.